Το μάθημα αυτό αφορά στην εκπαίδευση συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ στη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής  μάθησης moodle

«Εκπαίδευση χρηστών στην Ηλεκτρονική Μάθηση»

Το μάθημα αυτό αφορά στην εκπαίδευση συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ στη χρήση της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής  μάθησης.

Το μάθημα αυτό αφορά στην εκπαίδευση συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ στη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής  μάθησης moodle