Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί σε σχέση με τη χρήση/λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους Διδάσκοντες του μαθήματος, ή/και με τους Οργανωτικά Υπεύθυνους.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@students.ekdd.gr

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Μάιος 2017, 11:47 πμ