Τεχνική Υποστήριξη - Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί σε σχέση με τη χρήση/λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους Διδάσκοντες του μαθήματος, ή/και με τους Οργανωτικά Υπεύθυνους του προγράμματος στο οποίο συμμετέχετε.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@students.ekdd.gr


Για επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας στην πλατφόρμα, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις σχετικές Οδηγίες.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019, 12:34 μμ