Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις για θέματα που αφορούν τη χρήση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

 

Με ποιον τρόπο θα μελετώ ; 

Κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε διδακτικές ενότητες. Σε κάθε διδακτική ενότητα έχει ορισθεί τόσο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη μελέτη όσο και οι ενέργειες-δραστηριότητες που πρέπει να κάνει ο σπουδαστής. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει κυρίως τη μορφή σημειώσεων, αποσπασμάτων βιβλίων, διαφανειών παρουσίασης, αναφορών στο Διαδίκτυο, βίντεο κλπ. Το υλικό αυτό καλείται να το μελετά ο σπουδαστής είτε διαβάζοντάς από την οθόνη του υπολογιστή όταν είναι συνδεδεμένος με το σύστημα είτε αντιγράφοντάς το στον προσωπικό του υπολογιστή για εκτύπωση και μελέτη σε διαφορετικό χρόνο. Για την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας και συνεπώς του μαθήματος, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει υποχρεωτικά να μελετηθεί από τον σπουδαστή.

Εκτός από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, ο εκπαιδευόμενος  θα πρέπει να ολοκληρώσει και άλλες δραστηριότητες όπως την εκπόνηση εργασιών, μελετών περίπτωσης, ασκήσεων κλπ.

 

Με ποιον τρόπο θα εξετασθώ για την πιστοποίηση του προγράμματος ;

Ο τρόπος εξέτασης για τη πιστοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ο ίδιος με όλα τα άλλα προγράμματα του ΙΝΕΠ. 

 

Τι χρόνο έχω για να ολοκληρώσω το επιμορφωτικό πρόγραμμα ;

Ο χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεχωριστά, αναλόγως του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αναφέρεται στην εγκύκλιο ανακοίνωσης του επιμορφωτικού  προγράμματος.

Μετά τη λήξη, οι κωδικοί των επιμορφωνόμενων για τη πρόσβαση στο σύστημα και το εκπαιδευτικό υλικό απενεργοποιούνται αυτόματα.

 

Πώς δηλώνεται η παρουσία μου στο πρόγραμμα ; Υπάρχουν απουσίες ;

Στην εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος γίνεται σε χρόνο που επιλέγει ο σπουδαστής, μέσα στο προκαθορισμένο χρόνο διεξαγωγής. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχουν απουσίες όπως συμβαίνει στα συμβατικά  επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται  στη τάξη. 

Η παρουσία στο μάθημα διαπιστώνεται τόσο από την είσοδο στο σύστημα όσο και από την ολοκλήρωση των διδακτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το μάθημα. Ο Διδάσκων επικοινωνεί με  τους σπουδαστές που δεν έχουν την απαιτούμενη συχνή επικοινωνία με το σύστημα και συμμετοχή στο μάθημα προκειμένου να επιλύσει τυχόν προβλήματα.

 Πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους διδάσκοντες ;

Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται κυρίως με γραπτό μήνυμα μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος, χωρίς τη χρήση e-mail, sms κλπ. Αρχικά θα λάβετε ένα μήνυμα καλωσορίσματος από τον Οργανωτικό Υπεύθυνο και τους διδάσκοντες οπότε και θα πρέπει να τους εντάξετε στις επαφές σας. Στη συνέχεια  θα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να στείλετε μήνυμα για απορίες ή άλλο θέμα. 

 

 

Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ;

Δεν χρειάζεται να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις/δεξιότητες στο χειρισμό υπολογιστών. Εφόσον γνωρίζετε πως να χειρίζεσθε  ένα τυπικό πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα χωρίς καμία δυσκολία .

Τι λογισμικό χρειάζεται να έχω φορτώσει στον υπολογιστή μου ;

Για τη λειτουργία του προγράμματος χρειάζονται

  • λειτουργικό σύστημα Windows (XP ή νεώτερο)
  • πρόγραμμα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Chrome, Firefox, Explorer κλπ) με πρόσθετη λειτουργία ανάγνωσης αρχείων flash, PDF και video

Μπορώ να έχω πρόσβαση από φορητό υπολογιστή, tablet ή έξυπνο κινητό ;

Ναι, βεβαίως. Το σύστημα είναι τεχνολογικά προηγμένο και προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να λειτουργεί σωστά από προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς (laptops), tablet και έξυπνα κινητά. Η οθόνη προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος και τον προσανατολισμό της οθόνης της συσκευής, Βεβαίως για αποδοτικότερη μελέτη συνιστάται είτε προσωπικός είτε φορητός υπολογιστής.

Με ποιόν τρόπο θα εγγραφώ στο σύστημα ;

Η εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι αυτόματη και προκύπτει από τη συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πριν την έναρξη του μαθήματος, θα λάβετε από τον Οργανωτικό Υπεύθυνο του προγράμματος μήνυμα email στο οποίο θα αναγράφεται ο προσωπικός κωδικός σας - Όνομα και Κωδικός πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρείτε στην ενότητα "Είσοδος" στην πρώτη σελίδα. 

Last modified: Wednesday, 12 September 2018, 3:33 PM