Το μάθημα αυτό αφορά στην εκπαίδευση συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ στη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής  μάθησης moodle