Στο μάθημα αυτό θα μάθετε τις βασικές αρχε΄ς σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης