Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην προώθηση και στην ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, συνδυάζοντας την απαραίτητη θεωρητική γνώση γύρω από την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που σχετίζονται με τα Δεδομένα και τον Χώρο.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη και συμπαγή γνώση στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και δεξιότητες στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών. Ειδικότερα, απευθύνεται σε Μηχανικούς, Δασολόγους, Γεωλόγους, Γεωπόνους Μετεωρολόγους,  Περιβαλλοντολόγους, Χωροτάκτες, Πολεοδόμους, Συγκοινωνιολόγους καθώς και σε Ερευνητές και στελέχη που εργάζονται σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς, ή Φορείς του δημόσιου τομέα, όπου απαιτείται η σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων GIS ή η χρήση λογισμικού και εφαρμογών GIS.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεματικές:

  • Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Δημιουργία Γεωχωρικών δεδομένων
  • Γεωγραφικές βάσεις Γεωχωρικών δεδομένων
  • Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων
  • Χωρική ανάλυση
  • Χαρτογραφία και ΓΣΠ
Help with Search courses