Τεχνική Υποστήριξη - Επαναφορά κωδικού πρόσβασης


Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί σε σχέση με τη χρήση/λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους Διδάσκοντες του μαθήματος, ή/και με τους Οργανωτικά/Επιστημονικά Υπεύθυνους του προγράμματος στο οποίο συμμετέχετε.


Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Υποστήριξης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hdelearning[at]ekdd[dot]gr


Τέλος, εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας στην πλατφόρμα, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες επαναφοράς κωδικού.Last modified: Thursday, 31 March 2022, 11:00 PM