Το μάθημα αυτό αφορά τη διαχείριση Windows Server 2016. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων της Microsoft, και στη συνέχεια όλο το μάθημα θα γίνει με μηχανές εξομοίωσης (VMs).